ruyện tranh cổ Trung Quốc liên hoàn họa là một loại hình kể chuyện theo tranh vẽ đặc trưng của Trung Quốc. Các câu truyện mang tính lịch sử, thần thánh được thể hiện theo lối tranh liên hoàn giúp người đọc phần nào mường tượng được về cốt cách nhân vật, khung cảnh xã hội, thiên nhiên và con người trong những giai đoạn của lịch sử Trung Quốc. Các bộ truyện tranh liên hoàn được vẽ trong những năm 50 của thế kỷ trước đã thể hiện được bản sắc riêng của nền hội họa Trung Quốc, thông qua phần minh họa bằng tranh của một thế hệ các họa sỹ nổi tiếng tài năng như: Tiền Tiếu Ngai, Triệu Hoành Bản, Trần Quang Dật, Lưu Tích Vĩnh, Từ Chính Bình, Từ Hoằng Đạt, Uông Ngọc Sơn, Trần Lý Bình, Nghiêm Thiệu Đường, Thang Nghĩa Phương, Lăng Đào, Triệu Tam Đảo, Phùng Mặc Nông, Tưởng Bình, Dương Thanh Hoa, Vương Diệc Thu, Lý Thiết Sinh, Chu Quang Ngọc, Thủy Thiên Hoành, Trương Lệnh Đào…

 

   Có thể nói Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa là bộ truyện tranh liên hoàn đồ sộ nhất với gần 8 ngàn tranh liên hoàn miêu tả gần như đầy đủ toàn bộ nội dung bộ tiểu thuyết cùng tên của La Quán Trung. Trong bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa, các nhân vật như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Tôn Quyền, Chu Du… được miêu tả trung thực như trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa bản chữ thường. Các họa sỹ Trung Quốc đã cất công xây dựng ngoại hình cho các nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa một cách cực kỳ công phu để người đọc có thể dễ dàng nhận biết các nhân vật qua suốt một giai đoạn lịch sử kéo dài gần một thế kỷ trong diễn biến của truyện.

 

   Lối vẽ nhất quán và phong cách xây dựng hình tượng nhân vật của các bộ truyện tranh liên hoàn họa Trung Quốc dài tập còn được thể hiện trong hầu hết các tác phẩm từ Tây Du Ký, Thủy Hử cho đến Hồng Lâu Mộng, Dương Gia Tướng đã thu hút được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo thế hệ người đọc.

  

   Tôi sẽ lần lượt giới thiệu đủ 4 tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc nổi tiếng nhất (Tứ đại danh tác) gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng dưới hình thức truyện tranh liên hoàn cùng những phần minh họa về nhân vật riêng rẽ. Ngoài ra các tác phẩm nổi tiếng khác như Đông Chu Liệt Quốc, Tây Hán Diễn Nghĩa, Phong Thần Diễn Nghĩa… dưới dạng liên hoàn họa cũng sẽ được giới thiệu một cách đầy đủ nhất.

  

   Tuy nhiên do việc dịch lời Việt mất nhiều thời gian nên tôi chưa thể giới thiệu ngay tất cả các bộ truyện liên hoàn họa này. Tôi đang hoàn thành và sẽ giới thiệu lần lượt các bộ truyện đã dịch tiếng Việt này trong thời gian sớm nhất.

  

   Nhân dịp giới thiệu bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 65 tập (xuất bản lần đầu ở Trung Quốc năm 1959) và bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 30 tập bổ xung (xuất bản lần đầu ở Trung Quốc năm 2007) đã dịch ra tiếng Việt, tôi cũng xin trình bày Phép đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa để người đọc dễ dàng hơn khi kết hợp xem cả hai bộ truyện này cho đúng với thứ tự thời gian và diễn biến nội dung trong 120 hồi Tam Quốc Diễn Nghĩa. Với tổng cộng 95 tập truyện tranh liên hoàn của cả hai bộ truyện này, người đọc đã có trong tay mọi diễn biến truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa được trình bày dưới dạng tranh liên hoàn.

  

   Do yêu cầu của rất nhiều người hâm mộ, tôi sẽ lần lượt dịch ra tiếng Việt các bộ truyện sau:

    Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 65 tập đầy đủ tranh nhất (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 30 tập bổ sung (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 12 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 6 tập điển cố cổ sự (đã hoàn thành).

 Đông Chu Liệt Quốc liên hoàn họa 30 tập đầy đủ tranh nhất (đã hoàn thành).

 Đông Chu Liệt Quốc liên hoàn họa 10 tập bổ sung (đã hoàn thành).

 Đông Chu Liệt Quốc liên hoàn họa 10 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Thủy Hử liên hoàn họa 26 tập (đã hoàn thành).

 Thủy Hử Hậu Truyện liên hoàn họa 7 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Tây Hán Diễn Nghĩa liên hoàn họa 18 tập (đã hoàn thành).

 Nhạc Phi Diễn Nghĩa liên hoàn họa 15 tập (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 36 tập (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 8 tập dị bản (đã hoàn thành).

 Dương Gia Tướng liên hoàn họa 5 tập (đã hoàn thành).

 Bao Công Thám Án liên hoàn họa 6 tập (đã hoàn thành).

 Các Chiến Dịch Kinh Điển Trung Hoa Cổ Đại liên hoàn họa 6 tập (đã hoàn thành).

 Liêu Trai Chí Dị liên hoàn họa 42 tập (đã hoàn thành).

 Liêu Trai Chí Dị liên hoàn họa 7 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Chu Nguyên Chương liên hoàn họa 5 tập (đã hoàn thành).

 Thuyết Đường liên hoàn họa 6 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Hí Khúc Cổ Sự Trung Hoa liên hoàn họa 33 tập (đã hoàn thành).

 Cổ Sự Truyền Thống Trung Hoa liên hoàn họa 6 tập (đã hoàn thành).

 Hồng Lâu Mộng liên hoàn họa 18 tập (đã hoàn thành).

 Hồng Lâu Mộng liên hoàn họa 4 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Thuyết Nhạc liên hoàn họa 5 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Sở Hán Tương Tranh liên hoàn họa 6 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Nho Lâm Ngoại Sử liên hoàn họa 11 tập (đã hoàn thành).

 Thủy Hử liên hoàn họa 6 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Cổ Sự Dân Gian Trung Hoa liên hoàn họa 45 tập (đã hoàn thành).

 Đông Chu Liệt Quốc liên hoàn họa 12 tập liệt truyện (đã hoàn thành).

 Hậu Nhạc Truyện liên hoàn họa 6 tập (đã hoàn thành).

 Nhân Vật Lịch Sử Trung Hoa liên hoàn họa 20 tập (đã hoàn thành).

 Hí Khúc Cổ Sự Trung Hoa liên hoàn họa 12 tập tinh chọn (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 12 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Danh Tác Cổ Sự Trung Hoa liên hoàn họa 4 tập (đã hoàn thành).

 Tàn Đường Diễn Nghĩa liên hoàn họa 15 tập (đã hoàn thành).

 Dương Gia Tướng liên hoàn họa 20 tập tiền truyện (đã hoàn thành).

 Dương Gia Tướng liên hoàn họa 21 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Tiết Nhân Quý Chinh Đông liên hoàn họa 8 tập (đã hoàn thành).

 Hí Khúc Cổ Sự Trung Hoa liên hoàn họa 8 tập kinh điển (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 26 tập (thay thế bộ 36 tập) (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 16 tập liệt truyện (đã hoàn thành).

 Hí Khúc Cổ Sự Trung Hoa liên hoàn họa 30 tập liệt truyện (đã hoàn thành).

 Hậu Liêu Trai Chí Dị liên hoàn họa 15 tập (đã hoàn thành).

 Tế Công Truyền Kỳ liên hoàn họa 8 tập (đã hoàn thành).

 Hậu Hưng Đường Truyện liên hoàn họa 10 tập (đã hoàn thành).

 Địch Thanh Diễn Nghĩa liên hoàn họa 24 tập (đã hoàn thành).

 La Thông Tảo Bắc liên hoàn họa 6 tập (đã hoàn thành).

 Phong Thần Diễn Nghĩa liên hoàn họa 30 tập (đã hoàn thành).

 Hậu Thủy Hử Truyện liên hoàn họa 14 tập (đã hoàn thành).

 Phàn Lê Hoa Truyền Kỳ liên hoàn họa 8 tập (đã hoàn thành).

 Hoa Mộc Lan liên hoàn họa 7 tập (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa 6 tập cổ sự (đã hoàn thành).

 Thần Thoại Dân Gian liên hoàn họa 8 tập (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 40 tập (đã hoàn thành).

 Địch Thanh Bình Nam liên hoàn họa 8 tập (đã hoàn thành).

 Thập Bát La Hán Đấu Ngộ Không liên hoàn họa 7 tập (đã hoàn thành).

 Đại Tùy Đường liên hoàn họa 30 tập (đã hoàn thành).

 Tiết Đinh Sơn Chinh Tây liên hoàn họa 10 tập (đã hoàn thành).

 Đông Hán Diễn Nghĩa liên hoàn họa 50 tập (đã hoàn thành).

 Đông Chu Liệt Quốc liên hoàn họa 72 tập (đã hoàn thành).

 Tây Du Ký liên hoàn họa 50 tập (đã hoàn thành).

 Thủy Hử Toàn Truyện liên hoàn họa 40 tập (đã hoàn thành) [Các tập bên Trung Quốc chưa xuất bản, còn thiếu: 23, 26, 29, 32, 39].

 Gia Cát Lượng Toàn Truyện liên hoàn họa 12 tập (đã hoàn thành).

 Phong Thần Diễn Nghĩa liên hoàn họa 47 tập (đã hoàn thành).

 Hưng Tùy Truyện liên hoàn họa 18 tập (đã hoàn thành).

 Điêu Thuyền Cổ Sự liên hoàn họa 4 tập (đã hoàn thành).

 Võ Tòng Cổ Sự liên hoàn họa 4 tập (đã hoàn thành).

 Tây Hán Cổ Sự liên hoàn họa 32 tập (đã hoàn thành).

 Dương Môn Nữ Tướng Chinh Tây liên hoàn họa 9 tập (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 上 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 中 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 下 (đã hoàn thành).

 Nam Bắc Triều Diễn Nghĩa liên hoàn họa 20 tập (đã hoàn thành).

 Cổ Sự Chiến Tranh liên hoàn họa 18 tập 上 (đã hoàn thành).

 Cổ Sự Chiến Tranh liên hoàn họa 18 tập 下 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 上中 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 下中 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 上上 (đã hoàn thành).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 下上 (đã hoàn thành).

 Đại Minh Khai Quốc Truyện liên hoàn họa 18 tập (đã hoàn thành).

 Cổ Sự Chiến Tranh liên hoàn họa 18 tập 中 (đang thực hiện).

 Tam Quốc Ngoại Truyện liên hoàn họa 15 tập 上下 (đang thực hiện).

 Cổ Bản Hậu Thủy Hử Truyện liên hoàn họa 28 tập (đang thực hiện).

 Phong Thần Bảng liên hoàn họa 38 tập (đang thực hiện).

 Lưỡng Tấn Ngũ Hồ liên hoàn họa 30 tập (đang thực hiện).

 Minh Sử Diễn Nghĩa liên hoàn họa 30 tập (đang thực hiện).

 Và lần lượt những bộ truyện khác...

 

                                                            Trần Đình Chiến      

 Bản song ngữ         Bản song ngữ & Việt ngữ         Bản Việt ngữ

New Page 1