Bản dịch tiếng Việt: gồm 8 tập dị bản, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, xuất bản năm 1954 - 1957

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tây Du Ký" 10 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật - Trương Chi Phàm
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lăng Đào - Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 121 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955