Bản dịch tiếng Việt: gồm 4 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Vương Thúc Huy thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 128 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 121 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1963
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 100 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1963