Bản dịch tiếng Việt: gồm 26 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 94 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Duyên Đốc - Chu Đan Phong
  Số tranh: 54 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trì Chấn Á
  Số tranh: 80 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 46 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 92 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trì Chấn Á
  Số tranh: 99 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960