Bản dịch tiếng Việt: gồm 33 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Lam Thôn
  Số tranh: 117 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Phạm Linh
  Số tranh: 194 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958