Bản dịch tiếng Việt: gồm 4 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tôn Phúc Lâm
  Số tranh: 84 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Phúc Lâm
  Số tranh: 85 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Phúc Lâm
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Phúc Lâm
  Số tranh: 120 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện