Bản dịch tiếng Việt: gồm 21 tập cổ sự do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông - Vương Học Minh
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông - Vương Thụ Lập
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 118 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thôi Tồn Trung
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983