Bản dịch tiếng Việt: gồm 36 tập, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Bắc ấn hành

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tây Du Ký" 10 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Trương Thụ Đức
  Số tranh: 66 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
   
 
 
 
 
Vẽ tranh: Cao Đồng Bảo
  Số tranh: 62 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
   
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Hán Tông
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
   
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Yến Tôn - Kim Hiệp Trung
  Số tranh: 58 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
   
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Nghiệp Thông
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
   
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thịnh Tích San
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp