Bản dịch tiếng Việt: gồm 65 tập, tranh vẽ cực nét và đầy đủ nhất từ trước đến nay kèm thêm 1 tập tranh giới thiệu nhân vật

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Lý Thiết Sinh
  Số tranh: 110 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1959: 107 tranh

 

- Bản 1963: Gộp chung tập 17, 18

 

- Bản 1979: 110 tranh

 

- Bản 2003: 110 tranh

 

 

Vẽ tranh: Từ Tiến
  Số tranh: 148 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 140 tranh

 

- Bản 1963: 148 tranh

 

- Bản 1979: 142 tranh

 

- Bản 2003: 140 tranh

 

 

Vẽ tranh: Vương Diệc Thu
  Số tranh: 125 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 125 tranh

 

- Bản 1963: 125 tranh

 

- Bản 1979: 125 tranh

 

- Bản 2003: 125 tranh

 

 

Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 94 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1957: 94 tranh

 

- Bản 1963: 90 tranh

 

- Bản 1987: 86 tranh

 

- Bản 2003: 90 tranh

 

 

Vẽ tranh: Dương Thanh Hoa
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1958: 142 tranh

 

- Bản 1963: 142 tranh

 

- Bản 1979: 134 tranh

 

- Bản 2003: 142 tranh

 

 

Vẽ tranh: Ngô Chí Minh - Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 94 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  So sánh với các bản trước:
 

- Bản 1961: 94 tranh

 

- Bản 1963: 94 tranh

 

- Bản 1979: 94 tranh

 

- Bản 2003: 94 tranh