Bản dịch tiếng Việt: gồm 10 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ Trung Quốc tham gia vẽ bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa năm 1959 thực hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Đông Chu Liệt Quốc" 8 tập của NXB Khoa Học Xã Hội)
 
Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 63 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lâm Tuyết Nham
  Số tranh: 52 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhan Mai Hoa
  Số tranh: 46 tranh màu
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn - Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Diệc Thu
  Số tranh: 87 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Lý Bình
  Số tranh: 59 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 -1957