Bản dịch tiếng Việt: gồm 10 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ Trung Quốc tham gia vẽ bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn họa năm 1959 thực hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Đông Chu Liệt Quốc" 8 tập của NXB Khoa Học Xã Hội)
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Đào Cán Thần
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vương Thúc Huy
  Số tranh: 98 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Đán Trạch
  Số tranh: 120 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Mặc Lang
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1951 - 1957