Bản dịch tiếng Việt: gồm 8 tập kinh điển, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai
  Số tranh: 77 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân
  Số tranh: 76 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trì Chấn Á - Uông Ngọc Sơn
  Số tranh: 80 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Dương Thanh Hoa - Phùng Mặc Nông
  Số tranh: 90 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 65 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật - Trần Hoằng Hưng
  Số tranh: 292 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954 - 1958