Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập tinh chọn, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 58 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chí Tuyền - Kế Thanh
  Số tranh: 90 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trịnh Âu
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 65 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 88 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thủy Thiên Hoành
  Số tranh: 85 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958 - 1965