Bản dịch tiếng Việt: gồm 21 tập cổ sự do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Thôi Tồn Trung
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Sinh Triển
  Số tranh: 146 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Diệu Hoa
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1983