Bản dịch tiếng Việt: gồm 5 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trương Lộc Sơn
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lăng Đào - Lã Phẩm
  Số tranh: 124 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo - Đào Cán Thần - Lý Phúc Bảo - Du Bình Mai
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 56 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960