Bản dịch tiếng Việt: gồm 3 tập dị bản, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tam Quốc Diễn Nghĩa" 13 tập của NXB Phổ Thông)
 
Vẽ tranh: Trương Đại Kinh
  Số tranh: 87 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1959
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 94 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình
  Số tranh: 105 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1958