Bản dịch tiếng Việt: gồm 12 tập cổ sự, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Hoàng Vĩnh Trấn
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Triệu Ánh Quýnh
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trịnh Ba
  Số tranh: 126 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Tử Hầu - Trương Văn Trung
  Số tranh: 114 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Chính Bình - Từ Canh Sinh
  Số tranh: 105 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Văn Trung
  Số tranh: 101 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1960