Bản dịch tiếng Việt: gồm 4 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Vu Chấn Đông
  Số tranh: 75 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Chấn Đông
  Số tranh: 81 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Chấn Đông
  Số tranh: 87 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Vu Chấn Đông
  Số tranh: 95 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện