Bản dịch tiếng Việt: gồm 42 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 41 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Thụ Đức
  Số tranh: 70 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tôn Tín
  Số tranh: 60 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Tiến - Tô Khởi Phong - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 56 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Uông Ngọc Sơn - Phạm Chí Tuyền
  Số tranh: 65 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân - Trần Quang Tông
  Số tranh: 71 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956