Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Thịnh Hạc Niên
  Số tranh: 113 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 113 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lư Vấn - Dương Cẩm Văn
  Số tranh: 108 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lư Vấn - Đồ Toàn Phong
  Số tranh: 113 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Chu Quang Ngọc
  Số tranh: 122 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Thịnh Hạc Niên
  Số tranh: 134 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp