Bản dịch tiếng Việt: gồm 20 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Giang Đống Lương
  Số tranh: 81 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962
 
 
 
 
Vẽ tranh: Nhiệm Xuất Anh
  Số tranh: 64 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957 - 1962