Bản dịch tiếng Việt: gồm 4 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Lưu Đán Trạch - Diệp Chi Hạo
  Số tranh: 104 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lưu Tích Vĩnh
  Số tranh: 68 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Nhược Phật
  Số tranh: 120 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954
 
 
 
 
Vẽ tranh: Tiền Tiếu Ngai - Đào Cán Thần - Lý Phúc Bảo
  Số tranh: 138 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954
 
 
 
 
 
  Số tranh: 52 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp