Bản dịch tiếng Việt: gồm 6 tập cổ sự, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 163 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Kiệt - Trương Chi Phàm
  Số tranh: 152 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân
  Số tranh: 125 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 142 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trương Lệnh Đào - Hồ Kiệt - Trương Chi Phàm
  Số tranh: 153 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Thành Huân - Đái Nhân
  Số tranh: 138 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp