Bản dịch tiếng Việt: gồm 5 tập, tranh vẽ cực nét, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 136 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 152 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 98 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 160 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
 
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Đan Húc
  Số tranh: 116 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp