Bản dịch tiếng Việt: gồm 14 tập do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến
 
Vẽ tranh: Vi Khánh
  Số tranh: 97 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện
 
 
 
 
Vẽ tranh: Lý Minh
  Số tranh: 93 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Bản tân truyện