Bản dịch tiếng Việt: gồm 8 tập dị bản, do các họa sỹ vẽ tranh liên hoàn hàng đầu Trung Quốc thể hiện, xuất bản năm 1954 - 1957

Dịch lời Việt: Trần Đình Chiến (có tham khảo bộ "Tây Du Ký" 10 tập của NXB Văn Học)
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 84 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 109 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Trần Quang Dật
  Số tranh: 85 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1955
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Hoằng Đạt
  Số tranh: 102 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1954
 
 
 
 
Vẽ tranh: Từ Hoằng Đạt
  Số tranh: 92 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1956
 
 
 
 
Vẽ tranh: Hạ Thư Ngọc
  Số tranh: 118 tranh đen/trắng
  Bản chính thức: Liên hệ trực tiếp
  Xuất bản năm 1957